Retsch Technology

Retsch Technology vyvíja a predáva najmodernejšie optické meracie systémy pre charakterizáciu častíc založené na rôznych meracích technikách:

 • Rozsah merania od 0,8 µm do 30 mm
 • Analýza veľkosti častíc a tvaru častíc sypkých materiálov, granulátov, suspenzií, a práškov.

 • CAMSIZER® P4
  • Analýza veľkosti a tvaru častíc
   v rozmedzí od 20 µm do 30 mm
   s prístrojom CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Analýza veľkosti a tvaru častíc
   v rozmedzí od 0,8 µm do 8 mm
   s prístrojom CAMSIZER® X2