Retsch Technology

Retsch Technology vyvíja a predáva najmodernejšie optické meracie systémy pre charakterizáciu častíc založené na rôznych meracích technikách:

 • Rozsah merania od 0,8 µm do 30 mm
 • Analýza veľkosti častíc a tvaru častíc sypkých materiálov, granulátov, suspenzií, a práškov.

 • CAMSIZER® P4
  • Analýza veľkosti a tvaru častíc
   v rozmedzí od 20 µm do 30 mm
   s prístrojom CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Analýza veľkosti a tvaru častíc
   v rozmedzí od 0,8 µm do 8 mm
   s prístrojom CAMSIZER® X2

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialography

Hardness Testing

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up